Welkom

Welkom op de website van het TPV & Darmfalen Team van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Op deze site kunt u informatie vinden over darmfalen, totale parenterale voeding en het TPV & Darmfalen Team. Daarnaast kunt u hier als zorgverlener uw patiënt verwijzen naar het TPV & Darmfalen Team. Tevens kan eenieder hier terecht voor overige vragen en consultaties. Ook kunt u hier protocollen vinden. 

Het Academisch Medisch Centrum is één van de drie Nederlandse centra met een team voor behandeling van chronisch darmfalen en TPV afhankelijkheid voor kinderen en/of volwassenen. Andere centra zijn het UMC st Radboud (chronisch darmfalen volwassenen en kinderen) en het Sophia Kinderziekenhuis (acuut en chronisch darmfalen kinderen). Het AMC is het enige centrum in Nederland met een team voor behandeling van volwassenen met acuut darmfalen. Sinds 1986 worden vanuit het hele land patiënten met darmfalen verwezen naar het Academisch Medisch Centrum en begeleid met parenterale voeding in het verwijzende ziekenhuis en/of in de thuissituatie. 

Darmfalen is een conditie waarbij er onvoldoende vocht en/of voedingsstoffen door de darm worden opgenomen om de functie en voedingstoestand van het lichaam te handhaven. Darmfalen kan het gevolg zijn van vele verschillende oorzaken zoals een te korte dunne darm, afwijkingen van het darmslijmvlies of een motiliteitstoornis. Om ondervoeding te voorkomen dienen deze tekorten te worden aangevuld, meestal via intraveneuze of parenterale toediening. Hierbij wordt intraveneus, via een centraal veneuze katheter (CVK), vocht, elektrolyten en/of voedingsstoffen gegeven, de zogenaamde totale parenterale voeding (TPV). Hierdoor is het mogelijk de vochtbalans en/of voedingstoestand te herstellen. Bij een deel van de patiënten kan vervolgens in een later stadium een hersteloperatie worden verricht. 

Het TPV & Darmfalenteam van het AMC werkt als een multidisciplinaire team en behandelt sinds 30 jaar de helft van het aantal patiënten met chronisch darmfalen in Nederland. De afgelopen jaren zijn ruim 600 volwassen patiënten langdurig door ons team begeleid. De intensieve begeleiding maakt het mogelijk dat patiënten met onvoldoende darmfunctie die afhankelijk zijn van totale parenterale voeding (TPV) via een centraal veneuze catheter (CVC) zelfstandig en veilig thuis kunnen functioneren. Naast volwassen patiënten begeleidt ons team ook kinderen met darmfalen. Dit aantal is sterk toegenomen de afgelopen jaren in verband met verwijzingen uit alle kindercentra in Nederland en door betere overlevingskansen na bijvoorbeeld vroeggeboorte met darmafwijkingen, de toename van kinderchirurgische opties en verbetering van de kwaliteit van zorg rondom de CVC en de TPV-gerelateerde leverproblemen. Door het chronische karakter van de onderliggende ziektebeelden zien we verder kinderen in transitie naar onze polikliniek volwassenen met darmfalen.